Get access to your tickets, list of attendees and make yourself at home :).

Polityka Ochrony Prywatności w serwisie elementtalks.com

Zasady podstawowe dot. danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu http://elementtalks.com/ jest ELEMENT Paulina Kacprzak Lipowiec, 50, 12-100, poczta Szczytno gm. Szczytno, NIP 7451823842, REGON 367214700.
 

2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które zawarły umowę na udział w Wydarzeniu. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłka Biletu oraz umożliwienie udziału w Wydarzeniu.
 

3. Dane osobowe uczestników Wydarzeń będą publicznie dostępne na stronach http://elementtalks.com/ i mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

4. W celu zawarcia umowy oraz zakupu Biletu niezbędne jest podanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Ponadto, Administrator żąda podania dodatkowych danych i udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania takie jak:
- informacja o wieku,
- informacja o miejscowości i kraju zamieszkania,
- informacja o zawodzie i statusie zawodowym. Brak odpowiedzi na te pytania uniemożliwia przesłanie Biletu na wskazany adres e-mail. Dane te nie są publikowane ani udostępniane podmiotom zewnętrznym. Dane te będą wykorzystywane przez Administratora dla celów poprawy jakości świadczonych usług.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy na udział w Wydarzeniu.
 

6. Administrator przetwarza również dane osobowe, które zostały dobrowolnie wprowadzone przez osoby do systemów informatycznych Administratora, w szczególności zdjęcia osób (wizerunki). Administrator przetwarza również dane takie jak:
- adres strony www,
- link do mediów społecznościowych,
- nr telefonu,
- adres e-mail,
- zainteresowania (hobby),
- informacja o poszukiwaniu pracy/klientów
jeżeli informacje takie zostaną przekazane przez użytkownika strony www.elementtalks.com. Dane te mogą być również widoczne dla innych użytkowników strony www.elementtalks.com.

7. Administrator informuje, że każda osoba, która przekazała dane osobowe ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

8. Przeglądanie serwisu http://elementtalks.com/ nie łączy się z podawaniem danych osobowych. Zapisanie się na newsletter łączy się z podaniem danych takich jaki imię i adres e-mail.

9. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim. Administrator może jednak zlecić obsługę techniczną Wydarzenia osobom trzecim, które mogą mieć dostęp do danych osobowych.

10 Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (spoza UE).

11. Administrator nie podejmuje decyzji odnośnie osób i przekazanych przez nich danych wyłącznie przy wykorzystaniu automatycznych systemów przetwarzania.  

12. Administrator może udostępniać przekazane mu dane osobowe organom państwowym na mocy ich wiążących decyzji lub orzeczeń.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

1. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami Administratora. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

2. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisu oparte jest o cookies.
 

3. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z usług Administratora, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu.


4. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia cookies podmiotom zewnętrznym.

Odsyłacze do innych stron internetowych

1. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Serwisie.

2. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.