• O nas
  • Kontakt

Nowa Huta – architektoniczny portret miasta

Godz. 10.00. Teatr Ludowy projektu Janusza i Marty Ingardenów oraz Edmunda Dąbrowskiego (1954-1955).

Data i godzina:
  • 02.12.2018
  • godz. 10.00
  • limit miejsc: 20
Miejsce: os. Teatralne 34
Język: polski
Cena: w cenie biletu na konferencję
ZAPISY ZAKOŃCZONE

Osiedle Teatralne (C1) reprezentuje typ socrealistycznej zabudowy charakterystycznej dla Nowej Huty pierwszej połowy lat 50., na którą składały długie ciągi  zespołów mieszkaniowych ze sklepami i innymi funkcjami usługowymi w parterach. Wyróżnikiem osiedla Teatralnego są ikony nowohuckiego socrealizmu – budynki użyteczności publicznej o funkcjach kulturalnych: kino „Świt” projektu Andrzeja Uniejewskiego (1951-1953) oraz Teatr Ludowy projektu Janusza i Marty Ingardenów oraz Edmunda Dąbrowskiego (1954-1955). Sąsiadująca z Teatrem Ludowym działka stała się na przełomie lat 50. i 60. miejscem pierwszego poważnego konfliktu politycznego między władzą, a mieszkańcami socjalistycznego miasta. To w tym miejscu planowano budowę pierwszego w Nowej Hucie kościoła.  Do realizacji świątyni jednak nie doszło, władze cofnęły wyrażoną początkowo zgodę na jej budowę. Wywołało to gwałtowne protesty i zamieszki stłumione brutalnie przez oddziały milicji. W latach 1960–1961 na wspomnianej działce na osiedlu Teatralnym zamiast kościoła wyrosła jedna z tzw.  szkół tysiąclecia (Szkoła Podstawowa nr 87) zaprojektowana przez Józefa Gołąba – architekta kilku nowoczesnych i oryginalnych obiektów szkolnych wznoszonych w tym czasie na terenie Krakowa.

 

Marta Karpińska - absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, sekretarz redakcji kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni". Kuratorka wystaw architektonicznych. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury. Współtworzyła wraz z zespołem IA wystawy „Impossible Objects” (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), „Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji” w ramach 8. Festiwalu Warszawa w Budowie (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Warszawy, Instytut Architektury 2016) czy „Odwilż 56-Cracovia 65. Architektura Witolda Cęckiewicza” (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017/2018). Autorka wydanej monografii architekta Wacława Nowakowskiego (Instytut Architektury, 2015). Współredaktorka i współautorka monografii Witolda Cęckiewicza (Instytut Architektury, 2015). 

 

* „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta” - cykl działań animacyjno-edukacyjnych w postaci spacerów, zwiedzania lub prelekcji portretujących architektoniczne dziedzictwo kulturowe Nowej Huty z drugiej połowy XX w. W ramach przedsięwzięcia wydana zostanie recenzowana publikacja oraz zaprojektowane będą tzw. ikony miejskie, czyli schematyczne rysunki-piktogramy przedstawiające najważniejsze obiekty, na bazie których powstanie seria gadżetów promujących lokalne dziedzictwo kulturowe.

 

Organizator: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

 Współpraca: Fundacja Instytut Architektury

 Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

 Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida

 

Instytucja kultury Miasta Krakowa o ponad 60-letniej tradycji. Towarzyszy Nowej Hucie i jej mieszkańcom niemal od samego początku. Swoimi działaniami inspiruje, wzmacnia potencjał i więzi nowohucian oraz poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. Skupia się przede wszystkim na działalności związanej z animacją społeczno-kulturalną, edukacją ekologiczną i środowiskową, literaturą, sztuką, muzyką, historią, filmem, mediami, tworzy warunki dla rozwoju i realizacji indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Włącza się w procesy związane z rewitalizacją, dziedzictwem kulturowym i tożsamością Nowej Huty, wzmocnieniem potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego,realizuje projekty o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, współpracując z licznymi partnerami i organizacjami pozarządowymi. W strukturach instytucji znajdują się: Kino Studyjne Sfinks, które jest producentem Nowohuckiej Kroniki Filmowej, kluby Kuźnia i ARTzona, Galeria Huta Sztuki, Dział Animacji i Promocji Kultury, Pracownia Animacji Ekologicznej, Pracownia Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty, Pracownia Wolontariatu oraz dwie biblioteki.

 

Pracownia Dziedzictwa i Tożsamości Nowej Huty

 

Funkcjonuje w ramach Działu Animacji i Promocji Kultury Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Organizuje różne wydarzenia, cykle i projekty, prowadzi programy edukacyjne oraz animuje działania promujące dziedzictwo kulturowe Nowej Huty i upowszechniające wiedzę na jego temat. Wśród nich znajdują się takie inicjatywy jak Korowód Nowohucki, Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, Nowa Huta 2.1, Nowa Huta – architektoniczny portret miasta. W duchu partycypacji i wspólnej troski o lokalne dziedzictwo kulturowe angażuje w swoje działania społeczność lokalną i współpracuje z licznymi partnerami. Tym samym buduje pozytywną tożsamość miejsca i jego mieszkańców. Celem podejmowanych działań jest nadawanie współczesnego znaczenia zasobom przeszłości z poszanowaniem dla czasów minionych i w trosce o przyszłość.

 

 

 

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Opublikowano: 11 listopada 2018

blog comments powered by Disqus