Jak architektura wpływa na kształt Ziemi - Mark Williams

Czym jest antropocen i dalczego jest dla nas tak ważny? Na kilka pytań odpowiada prof. Mark Williams.

Prof. Mark Williams –  Geolog,  Profesor  University of Leicester, UK.  Głównymi  obszarami  jego  naukowych  zainteresowań  są  ewolucja  biosfery  na  przestrzeni  czasu. W  swoich  badaniach  wykorzystuje  zmiany  jakie  zachodziły  na  i  w  ziemi, by  wskazywać  stopień  zmian  spowodowanych  przez  człowieka. Mark jest  członkiem  założycielem  Anthropocene Working  Group,  gdzie  bada  zmiany  biologiczne  jako  potencjalne  wskaźniki  dla  nowej  epoki  geologicznej  zdominowanej  przez  działalność  człowieka.


http://www2.le.ac.uk/departments/geology/people/williams-m

Opublikowano: 6 marca 2018

blog comments powered by Disqus